چشمانی که پیر می شوند

فرایند سالمندی بر بینایی و تشخیص رنگها تاثیر زیادی می گذارد. عدسی چشم به مرور زمان ضخیم و زرد می شود و همین باعث تغییر در تفسیر رنگ ها می گردد. در نتیجه افراد سالمند معمولا موارد زیر را تجربه می کنند:

 • کاهش توانایی دید مثل اشکال در تشخیص فرش یا پله
 • کاهش تشخیص رنگ های پر رنگ یا تند برای مثال، رنگ قرمز کم کم بنظر صورتی میاید.
 • کاهش توانائی در تشخیص طیف رنگهای آبی.

برجسته کردن نقاط دیداری مهم

استفاده از رنگ های چشمگیر می تواند اجسام را بهتر و فضا ها را مشخص ترجلوه دهد، مانند:

 • رنگ بشقاب ها با رومیزی یا میز باید متضاد باشد.
 • رنگ صندلی با کف باید با یکدیگر متفاوت باشد.
 • رنگ دست شویی ها و توالت ها با کف و دیوار باید در تضاد باشند.

نبود تضاد می تواند اجسام را کم رنگ نماید یا با متن یک رنگ جلوه دهد. برای مثال، درب های خروجی را با هم رنگ کردن با دیوار مخفی نمود یا با نقاشی های دیواری پوشاند.

اهمیت استفاده از رنگ های متضاد در ایمن سازی فضا

برای افراد مبتلا به دمانس هر تغییری در سیر و روشن رنگ ها به مفهوم تغییردرسطح زمین است.از کف پوش با نقوش بزرگ مانند خال خال، راهرا و چهارخانه استفاده نکنید. افراد مبتلا ممکن است آنها را بصورت پله یا گودال در کف ببینند یا بنظرشان اجسام در حال حرکت باشند. در کل، کف ها بهتر است یک رنگ استفاده شوند حتی اگر از جنس های متفاوت هستند تا یک نواخت و متصل به هم دیده شوند. حد بین دیوار و کف را نیز مشخص کنید تا سایه دیده نشود.

مقالات زیادی در مورد ارتباط بین انسان و رنگ ارائه شده است و نتایج بسیارمتفاوت است. بطور کلی بین اساتید این توافق حاصل گشته که ارتباط انسان با رنگ می تواند شخصی، فرهنگی وعوامل درونی باشد. با این حال یک هماهنگی مستمرمشاهده می شود ولی پژوهش ها به طیف رنگ هایی که استفاده شده است اشاره ای ندارد، بنابراین از نتایج باید با احتیاط استفاده شود.

سبز:

 • رنگ سبز را به رشد و زندگی نسبت می دهند.
 • فعالیت های سیستم مرکزی اعصا ب را کاهش می دهد و در نتیجه افراد احساس آرامش می کنند.
 • آرامش بخش ترین رنگ بشمار می آید
 • هم مانند دیگر رنگ های سرد. اتاق را بزرگتر نشان می دهد.

نارنجی:

 • رنگی گرم و نزدیک به قرمز بر مبنای رنگ زمین و مانند سبز با طبیعت در ارتباط است

آبی:

 • مشاهده می شود که طیف ها ی رنگ آبی آرام بخش هستند
 • پیشنهاد می شود که در اتاق های خواب و فضا های آرام استفاده شود.
 • رنگ های سرد اتاق ها را بزرگ تر نشان می دهد.

بنفش :

 • به نظر می اید که تاثیر زیادی بر حالت و سیستم مرکزی اعصا ب نداشته باشد. شاید به دلیل ترکیب رنگ های قرمز و آبی که هر دو در دو جهت مخالف طیف رنگ ها قرار دارند

قرمز:

 • فعالیت های امواج مغز و ترشحات آدرنا لین را در گردش خو ن افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شود که در فضاهایی که فعالیت های زیادی انجام می شود و نیاز به ایجاد جنب و جوش احساس می شود، رنگ قرمز را به کار برند.
 • استفاده رنگ قرمز در اتاق، فضا را کوچکتر و گرمتر نشان می د هد و در نتیجه از آن در اتاق های سرد استفاده می شود.

مطالب بالا فقط جنبه راهنما دارد و بهتر است با احتیاط استفاده شود. باید در نظر داشت که افراط در استفاده از یک رنگ چه محرک و چه بر عکس توصیه نمی شود. ترکیبی از رنگ های متضاد و هم طیف می تواند محرک و بر خلق و خو تاثیر داشته باشد.

چیدمان داخلی برای افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر