انجمن جهانی آلزایمر

دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن

دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن ، گزارشی از انجمن جهانی آلزایمر مقدمه: انجمن جهانی آلزایمر، با روش بازنگری منظم، گزارش جهانی ۲۰۱۵ شامل پیش بینی های جدید درمورد آمار شیوع و هزینه جهانی بیماری می شود را منتشر کرده است. همچنین، این گزارش روندمنفی ومثبت شواهدآمار شیوع بیماریرا بررسی نموده است. درحال حاضرحدود…

ادامه مطلب
انجمن جهانی آلزایمر

گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر 2011 (تورنتو)

نقش انجمن جهانی آلزایمر در صحنه بین المللی  بیماری  دمانس گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر 2011 (تورنتو) . انجمن جهانی بیماری آلزایمر، موسوم به ای .دی .ای،  در سال  ۱۹۸۴در واشنگتن تاسیس شد و در لندن به ثبت رسید و کار خود را با  هدف زندگی بهتر برای افراد مبتلا به دمانس و مراقبت کنندگان آنان شروع نمود.…

ادامه مطلب
انجمن جهانی آلزایمر

فعالیت های ماه بیماری آلزایمر و گزارش ۲۰۱۰ در مورد وضعیت بیماری در جهان

ایران و بیماری آلزایمر در سال 2010 فعالیت های ماه بیماری آلزایمر و گزارش ۲۰۱۰ : بدینوسیله, لازم می‌دانم تا  نظر شما را به  فعالیت‌های  بی‌ وقفه انجمن آلزایمر ایران از جمله اطلاع‌ رسانی در مورد بیماری آلزایمر و دیگر دمانس‌ ها در سراسر کشور از طریق برگزاری سمینار، نمایشگاه، کنسرت، آموزش و افتتاح یک مرکز روزانه ویژه بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر، جلب نمایم. در مسابقه دوستانه…

ادامه مطلب