اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مشاورهاثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندانپژوهشگر: عباس موزیری استاد راهنما: دکتر بهمن بهمنی استاد مشاور : دکتر علی محمد نظری استاد مشاور آمار : دکتر اکبر بیگلریان شماره ثبت : 228-3000 شهریور 1392 چکیده : مقدمه :…

ادامه مطلب

مشاوره دمانس و بیماری آلزایمر

مشاوره چگونه می تواند کمک نماید؟ مشاوره دمانس و بیماری آلزایمر فرصتی به افراد می دهد تا با یک شخص دل مشغولی های خود را مطرح نمایند. مشاوره انواع مختلف دارد و مطالب زیر نشان می دهد که چگونه مشاوره به افراد مبتلا به دمانس و مراقبت کنندگان می تواند کمک نماید. مشاوره چیست؟ مشاوره…

ادامه مطلب