درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش
پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
مشارکت در فعالیت های ما

بازگشت ایمن به منزل

آیا تا کنون بیمار شما گم شده است؟

با همکاری انجمن آلزایمر ایران، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی کشور شما می توانید با پر کردن فرم موجود برای یافتن و بازگشت ایمن فرد مبتلا، کمک کنید

دمانس در دستور کار کشورهای جی۲۰

توفیق چشمگیر انجمن جهانی آلزایمر در قرار گرفتن دمانس در دستور کار کشورهای جی۲۰ در پایان نشست کشورهای جی ۲۰ در شهر اوزاکا در ژاپن، بیانیه ای صادر شد که در بند ۳۱ آن چنین آمده است: ” ما سالمندی […]

۱۱ تیر ۱۳۹۸

۱۵ شهریور-۱۵ مهر (ماه جهانی بیماری آلزایمر در تاریخ ۲۷ مرداد ماه صندوق بازنشستگی کشور جهت تقدیر سالمندان ورزشکار برتر […]

دمانس و بیماری آلزایمر سومین سمینار علمی با عنوان تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر روز پنجشنبه،۱۷ مردادماه ساعت ۹ در […]

اطلاع رسانی عصر دوشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۷ به مناسبت برنامه ی دورهمی سالمندان شهر تهران، خانم احمدی کارشناس انجمن […]

آموزش همگانی عصر دوشنبه۱۴ مرداد ماه ساعت ۱۸ به مناسبت برنامه ی دورهمی سالمندان شهر تهران،خانم مرضیه صبحانی کارشناس ارشد […]

آموزش همگانی روز جمعه ۱۱ مرداد ماه خانم مرضیه صبحانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مسئول روابط عمومی انجمن دمانس […]

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟

نتایج نظرسنجی

Loading ... Loading ...