فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
پژوهش
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره های آنلاین روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

(Mind's Relaxation and Diaphragmatic Respiration)
17  خرداد  1399

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟