اختلال در شناخت،درک صحیح تصاویر، تشخیص اندازه و فاصله آن ها

فرد مبتلا به بیماری آلزایمر ممکن است یکی یا همه موارد ذیل را تجربه کند: ضعف در خواندن (تشخیص و تلفظ صحیح حروف، جا انداختن کلمات یا عبارات) اختلال در درک و تشخیص فاصله ها (دوری ، نزدیکی ) عدم درک صحیح و شناخت واقعی از تصاویر (سایه ها، تصاویر تلویزیونی، خطاهای بینایی و …)…

ادامه مطلب