آموزش آلزایمر

آموزش در سرای محله شهرک فرهنگیان آزادی

ماه جهانی آلزایمر روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1401ساعت ۱۰ تا ۱۲ به مناسبت ماه جهانی آلزایمر نماینده انجمن مهرزاد بابائی کارشناس ارشد پرستاری در ” سرای محله شهرک فرهنگیان آزادی” حضور یافته و برای ۶۰ سالمند در خصوص دمانس و بیماری آلزایمر، عوامل خطر، روش های تشخیصی، علائم هشدار دهنده، مراحل بیماری، مداخلات مراقبتی…

ادامه مطلب