انجمن دمانس و آلزایمر ایران بعنوان متصدی انجام استاندارد​ سالمند (ISO TC 314)

در تاریخ 23 شهریور 1401 درخصوص معرفی انجمن دمانس و آلزایمر ایران به عنوان متصدی انجام استاندارد سالمند (ایزو تی سی 314)، جلسه ای با دبیر کمیته فنی متناظر، خانم نیک بین تشکیل گردید. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی از طریق تشکیل کمیته های متناظر و جذب گروه های ذینفع و ذیربط در سطح…

ادامه مطلب