عضویت انجمن در اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران (FIBS )

عضویت انجمن در اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران (FIBS )

2 آذر 1400 انجمن دمانس و آلزایمر ایران به عضویت اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران (FIrBS ) درآمد. “اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران” ، جهت برقراری ارتباط موثر میان انجمن­ های علمی حوزه­ های علوم زیستی و پزشکی در راستای هم افزایی علمی و بستر سازی برای تقویت علوم جدید بین رشته ه­ا و…

ادامه مطلب