اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهاي مقابله با استرس مراقبان خويشاوند مبتلايان به بیماری آلزايمر

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي (M.A.) اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهاي مقابله با استرس مراقبان خويشاوند مبتلايان به آلزايمردانشگاه آزاد اسلامي ،واحد علوم تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي (M.A.) عنوان: اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهاي مقابله…

ادامه مطلب