توانبخشی

چاپ کتاب راهنمای فعالیت های توانبخشی ذهنی و جسمی

25 مهر1401 بار مراقبت و توانبخشی از افراد مبتلا به انواع دمانس بویژه بیماری آلزایمر، بسیار سنگین است. افزایش آگاهی مراقبین خانواده و سایر افرادی که به نحوی با این عزیزان در ارتباط می باشند تا حد زیادی موجب کاهش این بار سنگین خواهد شد. مجموعه فعالیت های ذهنی و جسمی (در این کتاب) پس…

ادامه مطلب