انزوا و احساس تنهایی در مراقب

اگر احساس می کنید که منزوی شده اید چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟ یافتن دوستان جدید نیازمند تلاش و انرژی بوده اما بسیار مهم است. می توانید با دوستان جدید به طور گروهی در یک فعالیت سرگرم کننده یا در جلسات گفتمان شرکت نمایید. ما می دانیم که یافتن زمان یا انرژی برای انجام…

ادامه مطلب