غلبه بر بی خوابی و تجربه خواب بهتر در سالمندان

نکاتی چند برای خواب سالمندان غلبه بر بی خوابی و تجربه خواب بهتر در سالمندان با بالا رفتن سن اغلب تغییراتی طبیعی در الگوی خواب ایجاد میشود، مانند شب بیداری، احساس می کنید زودتر می خواهید بخوابید، زودتر بیدار می شوید، یا عمیق نمی خوابید. به هر حال خواب منقطع، هر روز بیدار شدن با…

ادامه مطلب