زنان و دمانس-2015

زنان و دمانس در گزارش انجمن آلزایمر جهانی  لندن ۶ ژوئن ۲۰۱۵- ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ آخرین گزارش انجمن آلزایمر جهانی تحت عنوان ” تاثیر بیش از اندازه دمانس بر زنان سراسر جهان” منتشر شد. در این گزارش آمده است که خطر ابتلاء به دمانس درزنان بیش ازمردان است. اکثریت افرادی که با دمانس زندگی میکنند و آنان…

ادامه مطلب

زنان و دمانس

زنان و دمانس در گزارش انجمن آلزایمر جهانی  لندن ۶ ژوئن ۲۰۱۵- ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ آخرین گزارش انجمن آلزایمر جهانی تحت عنوان ” تاثیر بیش از اندازه دمانس بر زنان سراسر جهان” منتشر شد. در این گزارش آمده است که خطر ابتلاء به دمانس درزنان بیش ازمردان است. اکثریت افرادی که با دمانس زندگی میکنند و آنان…

ادامه مطلب