34 امین کنفرانس بین المللی انجمن جهانی آلزایمر در سنگاپور

انجمن جهانی آلزایمر موسوم به (ADI) هر دو سال یک بار کنفرانس بین المللی برگزار می نماید. هدف از برگزاری این کنفرانس، گردهمایی افرادی است که در زمینه دمانس در جهان فعالیت دارند مانند کارکنان انجمن ها، افراد مبتلا و مراقبت کنندگان آنان، پزشکان، محققین، روانپزشکان، پرستاران، …. در این جلسات همه سعی دارند تا…

ادامه مطلب