فشار خون بالا و خطر ابتلا به دمانس (اختلال شناختی و افت حافظه)

فشار خون و بیماری آلزایمر فشار خون بالاو خطر ابتلا به اختلال حافظه . تحقیقات و مطالعات نشان داده اند که فشار خون بالا در میانسالی عاملی کلیدی است که میتواند خطر ابتلا به دمانس (اختلال شناختی و افت حافظه) به ویژه دمانس عروقی را در آینده افزایش دهد. این یافته ها نشانگر آنست که…

ادامه مطلب

عوامل خطر دمانس

مشخصه های زندگی هر فرد مانند سبک زئدگی، محیط زیست و ژنتیک می توانند عوامل خطر ابتلا به دمانس را افزایش دهند. از طرف دیگر نیز نبود این خطرات موجب نمی شود تا فرد از ابتلا ایمن بماند. عوامل خطر خود به خود علت بیماری نیستند بلکه عوامل خطر احتمال ابتلا را بالا می برند…

ادامه مطلب