معاشرت با دوستان و نقش آن در پیشگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر

پیشگیری از ابتلا بیماری آلزایمر با معاشرت دوستان  با خانواده و دوستان معاشرت کنید و با جامعه در تماس باشید اجتماعی بودن و حضور در بین جمع می تواند از شما در مقابل دمانس و بیماری آلزایمر محافظت نماید. هر روز یک فعالیت اجتماعی و لذت بخش انجام دهید. به فرهنگ سراها بروید و در کلاسی…

ادامه مطلب