مسئولین ورزش شهرداری

بازدید مسئولین اداره ورزش و تفریحات شهرداری

پیرو قرار قبلی جناب آقای منتظری معاون برنامه ریزی سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه آقایان محمد مشهدی یاری رئیس اداره تفریحات، مهدی بابائیان مدیر همایش ها و جشنواره های تفریحی ورزشی، محمدرضا بهادران مدیر اوقات فراغت و سرگرمی و علی خسروی مدیر هماهنگی با فداراسیونها و هیئت های ورزشی و سمن های شهر تهران…

ادامه مطلب
انجمن آلزایمر بوشهر

ماه جهانی 2021 با انجمن آلزایمر بوشهر

17 مهر 1400 فعالیت های انجمن آلزایمر بوشهر در ماه جهانی آلزایمر 1400-(2021) مدیر عامل: خانم دکتر اکرم فرهادی شماره ثبت: 548 انجمن خیریه آلزایمر استان بوشهر: بوشهر میدان شهید مطهری اول خیابان شهید مطهری (خیابان باغ زهرا) ساختمان مبارک طبقه سوم کد پستی: ۷۵۱۴۸۱۹۵۴۱ تلفن ثابت: ۰۷۷۳۳۵۴۳۸۵۱ تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۳۹۱۴۰۰ لینک گروه واتساپی به…

ادامه مطلب