آغاز نظرسنجی انجمن جهانی آلزایمر به زبان فارسی

نظرسنجی انجمن جهانی آلزایمر به زبان فارسی “نگرش عمومی به دمانس (اختلال در شناخت و حافظه)” نتایج این نظر سنجی در گزارش جهانی بیماری آلزایمر ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. انجمن جهانی آلزایمر با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن نظر سنجی “نگرش عمومی به دمانس( اختلال در شناخت و حافظه )” را رونمایی کرده است و…

ادامه مطلب