بیماری پیک مرتبط با دمانس

بیماری پیک از جمله بیماری های نادر ارثی است. که دمانس نوع لوب پیشانی و گیجگاهی را ایجاد می کند. بیشتر بچه های در سنین مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد ولی در هر زمان از کودکی تا بزرگسالی ممکن است اتفاق بیافتد. این بیماری در اثر ناتوانی بدن در کنترل کلسترول رخ می…

ادامه مطلب