کارآموزی دانشجویی

بازديد و کارورزی دانشجويان كارشناسي ارشد سلامت سالمندی

12 دی 1400 پیرو هماهنگی های به عمل آمده 5 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی دانشگاه شهید بهشتی جهت انجام کارورزی کوتاه مدت خود به سرپرستی خانم راهنما به مدت 1روز (11 دی 1400) در انجمن دمانس و آلزایمر ایران حضور یافتند. مطابق با برنامه ریزی بخش آموزش ابتدا انجمن و خدمات و فعالیت های این مرکز معرفی شد سپس در…

ادامه مطلب