دارو درمانی آلزایمر

خانه تکانی دارویی

داروهای مازاد و غیرقابل استفاده خود را در اختیار انجمن قرار دهید، تا به دست بیماران نیازمند دارو برسد. 17 اسفند 1400 با سلام و احترام نظر به اینکه به روزهای پایانی سال و خانه تکانی ها نزدیک میشویم، خوشحال میشویم داروهای مازاد و غیرقابل استفاده خود را در اختیار انجمن قرار دهید، تا به…

ادامه مطلب