کلسترول و دمانس (اختلال شناخت و حافظه)

کلسترول بالا خطر ابتلا به دِمانس را افزایش میدهد کلسترول ماده چربی است که در خون و سلولهای بدن یافت می شودو می تواند در رگهای خونی جریان یابد. سطح کلسترول توسط پزشک با آزمایش پزشکی بررسی می شود .بدن ما به شکل طبیعی کلسترول میسازد، کلسترول در بعضی از مواد غذایی نیز یافت شود.…

ادامه مطلب