در تاریخ 23 شهریور 1401 درخصوص معرفی انجمن دمانس و آلزایمر ایران به عنوان متصدی انجام استاندارد سالمند (ایزو تی سی 314)، جلسه ای با دبیر کمیته فنی متناظر، خانم نیک بین تشکیل گردید.

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی از طریق تشکیل کمیته های متناظر و جذب گروه های ذینفع و ذیربط در سطح کشور صورت می پذیرد.

کمیته های فنی متناظر مطابق روش اجرایی تاسیس کمیته های فنی شکل گرفته و رییس و نایب رییس و دبیر هریک از کمیته ها مطابق روش اجرایی فوق از جامعه مشارکت کنندگان آن کمیته تعیین گردیده و فعالیت می نمایند.

در جلسه روز چهارشنبه 23 شهریور 1401 خانم صالحی مدیر عامل، آقای دکتر سلمان نژاد و خانم تیرا اعضای هیات مدیره، آقای مهرداد خوانساری عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن حضور داشتند.

پیرو جلسه قبلی خانم نیک بین در خصوص اقدامات لازم پس از تصدی نکاتی را مطرح نمودند و در پایان مقرر گردید مطابق دستور العمل تاسیس کمیته های فنی متناظر، رییس، نایب رییس و دبیر طی نامه رسمی به موسسه استاندارد معرفی گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر