پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش سنجش و اندازه گیری( روان سنجی)

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فعالیت های روزانه زندگی کلولند در تشخیص بیماران مبتلا به سندروم دمانس

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی

استاد راهنما : دکتر آنیتا باغداساریان

استاد مشاور : دکتر ولی اله فرزاد

پژوهشگر : زهرا پورمند

تابستان 1391

چکیده :

به طور متوسط میزان رشد جهانی جمعیت سالمندان بالای 65 سال هرساله %2/5 است و در حال حاضر در کشورمان به بیش از %7/2 رسیده است. براساس گزارش سازمان سلامت جهانی تا سال 2050 جمعیت سالمندان ایران به حدود 26 میلیون نفر می رسد که در آن زمان سالمندان 26 درصد کل جمعیت را تشکیل داده و ایران به یک “جامعه پیر” بدل خواهد شد و با بیماری های شایع دوران سالمندی مواجه خواهیم شد. اختلال حافظه و زوال عقل از مهم ترین بیماری های شایع این دوران می باشد.

سندروم زوال عقل ( دمانس ) به افت وضعیت شناختی در سطح هوشیاری نسبتا طبیعی اطلاق می گردد و شایع ترین علت این سندروم بیماری آلزایمر است. این سندروم با تخریب شدید حافظه و قضاوت ، جهت یابی و شناخت در افراد سالمند منجر به تخریب چشمگیر عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد میشود. میانگین سنی کل 75 سال بود ، ضریب آلفای کرونباخ 0.954 بود . برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد.

در این پژوهش 3 عامل استخراج شد، عامل یکم 37 درصد از واریانس، عامل دوم حدود 6 درصد از واریانس و عامل سوم 3.5 درصد از واریانس را تبیین می کردند. برای بررسی روایی تشخیصی و صحت توانایی مدل ها در جداسازی موارد مثبت از منفی از منحنی ROC ، (Receiver Operating Characteristics   ) استفاده شد که در دو گروه کنترل ( افراد سالم ) و بیمار (235 ) نفر نمره 20 برای نمره total به عنوان Cut of point ( نمره برش ) انتخاب شد.

در این نقطه برش میزان حساسیت آزمون 90 درصد و میزان ویژگی 93 درصد می باشد . در این گروه چنانچه نمره برش 26 انتخاب شود مقدار حساسیت آزمون 87 درصد و میزان ویژگی آن 100 درصد می باشد که با توجه به اهمیت ویژگی و حساسیت تست می توان هر یک از این دو نقطه برش را انتخاب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر