آموزش

بخش آموزش و پژوهش انجمن دمانس و آلزایمر ایران، دوره های کارآموزی دانشجویان دانشکده های مختلف (از جمله پیراپزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، پرستاری، سالمند شناسی، ژنتیک، پزشکی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، تربیت بدنی، معماری فضاهای شهری و نظایر آن) برگزار می نماید.

نحوه ارائه خدمات بازدید از محل انجمن:

۱- دریافت معرفی نامه تایید شده از دانشکده مطبوع توسط امور اداری انجمن

۲- بررسی نامه و برنامه ریزی جهت حضور متقاضی در مرکز توسط بخش آموزش و پژوهش

۳- اطلاع رسانی به فرد متقاضی جهت حضور وی در تاریخ و زمان مقرر در مرکز

۴- پذیرش متقاضی در زمان مقرر

۵- مصاحبه با بازدید کننده و اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های انجمن

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی در روزهای اداری از 8.30 صبح تا 1.30 بعدازظهر با شماره تلفنهای 8-44694437 (واحد آموزش و پژوهش- داخلی 116) تماس بگیرید.

شرایط پذیرش دانشجویان جهت انجام پایان نامه

بازذیذ های دانشجویی

 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه شاهد (28 و 29 مهر98)
 • کارآموزی 1 روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان (9اردیبهشت98)
 • کارآموزی بک روزه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (26 دی 97)
 • کارآموزی 3 روزه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد (10 و 11 و 12 آذر 97)
 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (5 و 6 آذر 97)
 • کارآموزی 3 روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد(21،23 و 25 مهر 97)
 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان (3 و 10 اردیبهشت97)
 • کارآموزی 3 روزه دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه شاهد (12 و 13 و 14 اسفند 96)
 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران (20 و 26 آذر 1396)
 • کارآموزی 3 روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (13 و 15 و17 آبان 1396)
 • کارآموزی 6 روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد(29 مهر الی 8 آبان 1396)
 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی ایران (15 و 22 مهر ماه 1396)
 • کارآموزی 3 روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (15 و 17 و 19 مهر ماه 1396)
 • بازدید دانشجویان کارشناسی ارشدمشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(31 خرداد ماه 1396)
 • بازدید دانشجویان کارشناسی ارشدپرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (30 اردیبهشت ماه 1396)
 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (14 و 18اسفند 1395)
 • کارآموزی 2 روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (10 و 12 مهر 1395)
 • بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی تهران (19 خرداد 1395)
 • بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمند دانشگاه کاشان (11 اردببهشت 1395)
 • کارآموزی کوتاه مدت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۵ تا ۱۷ اسفندماه 1394)
 • کارآموزی کوتاه مدت 7 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد ( 1 تا 5 اسفند 1394)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر