نقل مکان فرد مبتلا به دمانس به منزل مراقبت کننده نوعی تغییر در فرد مبتلا است که باید با برنامه ریزی خاصی صورت پذیرد.

در مورد تغييراتي كه با آمدن بيمار در زندگي شما ايجاد خواهد شد، يك ارزيابي دقيق داشته باشيد و قبل از اين نقل مكان در مورد منابع مالي، عاطفي و حمايتي براي خود برنامه ريزي نماييد.

اگر فرد براي زندگي كردن نزد شما مي آيد، بقيه اعضاء خانواده چه احساسي نسبت اين مسئله دارند؟ اگر كودك يا نوجواني در خانواده وجود دارد، آيا فعاليت هاي آنها، بيمار را آشفته مي سازد يا اينكه رفتار عجيب و غريب بيمار، آنها را آشفته مي كند؟ همسرتان در اين مورد چه احساسي دارد؟ آيا رابطه زناشويي شما مورد تنش قرار می گیرد؟ حتي در بهترين شرايط، داشتن يك بيمار مبتلا به دمانس در منزل باعث ايجاد فشار مراقبتي و تنش هاي فراواني در خانواده خواهد شد. تمام افراد متاثر از اين مسئله در خانواده بايد در اين تصميم گيري شركت كرده و فرصتي را براي بيان نگراني هايشان داشته باشند.

همراهی خود فرد

تا جايي كه مي توانيد براي نقل مكان زندگي فرد، وي را نيز در برنامه ريزي ها شركت دهيد حتي اگر از اين جابجايي امتناع كند. فرد بيمار هنوز هم يك انسان است و مشاركت او در طرح ها و تصميماتي که مربوط به اوست اهميت دارد، مگر اينكه بيماري او بسيار شديد باشد و نتواند موضوع را درك كند. بيماراني كه براي نقل مكان زندگيشان از طرف اعضاء خانواده مورد فريب قرار گرفته اند ممكنست خشمگين تر و بدبين تر شده و تطابقشان با محيط جديد بسيار مشكل گردد. ميزان و نوع مشاركت بيمار به شدت بيماري و آمادگي او براي نقل مكان بستگي دارد.

براي يك دوره سازگاري آماده باشيد . تغييرات، افراد مبتلا به دمانس را به طور مكرر آشفته مي سازد. مهم نيست كه چقدر با دقت و محبت برنامه اين جابجايي را ريخته ايد، اين يك تغيير بزرگ است كه ممكن است شخص را براي مدتي آشفته سازد. درك اين مسئله  ساده است كه تطابق با مواردي كه با نقل مكان از دست رفته اند، زمانگير است. شخص فراموشكار همچنين براي ياد گرفتن مسيرهاي داخل منزل جديد، به زمان زيادي نياز دارد.

اگر مبتلايان به دمانس، قبل از پیشرفت بيماري نقل مكان كنند، بهتر قادر به تطابق با محيط جديدشان خواهند بود. آنها توانايي بيشتري براي سازگاري و يادگيري چيزهاي جديد خواهند داشت. اگر آنقدر منتظر بمانيد تا بيماري شديدتر شود ممكن است كه ديگر نتواند مسيرهاي داخل منزل جديد را ياد بگيرد يا تشخيص دهد كه در مكان جديدي زندگي مي كند.

مطمئن باشيد كه پس از دوره سازگاري، شخص با محيط پيرامون جديد كنار خواهد آمد. علائم روي درها ممكن است در يافتن مسيرهاي داخل منزل ناآشنا به او كمك كند. گاهي بيمار واقعا نمي تواند با اين جابجايي کنار بیاید. خود را سرزنش نكنيد. شما بهترين اقدامي را كه مي توانستيد براي آسايش او بكنيد، انجام داده ايد. ناتواني او را در سازگاری با محيط جديد به دليل بيماريش، بپذيريد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر