انجمن جهانی آلزایمر

گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر 2011 (تورنتو)

نقش انجمن جهانی آلزایمر در صحنه بین المللی  بیماری  دمانس گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر 2011 (تورنتو) . انجمن جهانی بیماری آلزایمر، موسوم به ای .دی .ای،  در سال  ۱۹۸۴در واشنگتن تاسیس شد و در لندن به ثبت رسید و کار خود را با  هدف زندگی بهتر برای افراد مبتلا به دمانس و مراقبت کنندگان آنان شروع نمود.…

ادامه مطلب