مغز و دمانس

مغز عضو پيچيده و اسرارآميزي است كه از ميلياردها نورون يا سلول مغزي ميكروسكوپي تشكيل شده است. تمام وظايف مغز از جمله تفكر، گفتگو، رؤياپردازي، راه رفتن، گوش دادن به موسيقي و صدها چيز ديگر وقتي صورت مي گيرد كه اين سلول ها با يكديگر ارتباط برقرار می کنند. اين ارتباط توسط مواد شيميايي كه…

ادامه مطلب

راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا

طرح موضوع روش هاى يادآورى زمان راه حل و پيشنهادات تقویم بزرگی را بر دیوار نصب نمایید. گذشت روزها را روى تقويم خط بزنيد. روز هفته و ساعت پخش برنامه دلخواه و كانال آن را با يادداشت در تقويم يادآورى كنيد طرح موضوع روش هاى كنترل زمان مصرف دارو راه حل و پيشنهادات از قوطى…

ادامه مطلب