انجمن جهانی آلزایمر

بیانیه انجمن آلزایمر جهانی به مناسبت روزجهانی آلزایمر 2017

روزجهانی آلزایمر گرامی باد در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط ، از هر ۱۰ نفر یک نفر تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر می گیرد. تشخیص زود هنگام، فرصت مناسبی برای فرد مبتلا و مراقب او فراهم می آورد تا در زمان باقی مانده برای یک زندگی معنی دار برنامه ریزی کنند. تشخیص زود هنگام…

ادامه مطلب