گزارش انجمن جهانی 2021

گزارش جهانی بیماری آلزایمر 2021-1400

4 آبان 1400 بحرانی در راه است و دولت ها در سراسر جهان باید به فکر باشند.   مقدمه: خانم پاولا بربرینو، مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر در مقدمه عنوان کرد: “زمانی که در سال 2018 به یک کنفرانس نوآوری های پزشکی دعوت شده بودم با طرح های نو بسیاری آشنا شدم و زمانی که با…

ادامه مطلب