اولین کارگاه ملی آموزش تسهیلگران مراقبت از افراد مبتلا به دمانس توسط انجمن دمانس و آلزایمر ایران با حمایت دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران

گزارش خبری اولین کارگاه ملی آموزش تسهیلگران مراقبت از افراد مبتلا به دمانس توسط انجمن دمانس و آلزایمر ایران با حمایت دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران   دمانس به عنوان یک پدیده پیچیده شناختی است که علاوه بر فرد مبتلا، خانواده و مراقبین فرد مبتلا را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اختلال حافظه…

ادامه مطلب