پیرو انعقاد تفاهم نامه انجمن دمانس و آلزایمر ایران و صندوق بازنشستگی کشور در راستای ایجاد گسترش همکاری های فی مابین جهت ارائه خدمات علمی، آموزشی، تحقیقاتی و دیگر موضوعات مرتبط با بیماری آلزایمر، کارگاه‌های آموزشی در مورد شناخت بیماری ، پیشگیری، کاهش ابتلا و مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر برگزار گردید. در این کارگاه های آموزشی که در شهر تهران و مشهد برگزار شد کارشناسان بازنشسته صندوق بازنشستگی که از کلیه استان ها شرکت نموده بودند توسط کارشناسان و متخصصان انجمن آموزش های لازم را کسب و موفق به دریافت گواهینامه شدند. پیرو اهداف از پیش تعیین شده برای برگزاری کارگاهها، این کارشناسان آمادگی خود را جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر در استان های خود اعلام نمودند.

تاسیس انجمن های آلزایمر استانی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، صندوقهای بازنشستگی استانها و انجمن دمانس و آلزایمر ایران با هدف افزایش دانش جامعه ، مراقبین افراد مبتلا، پیشگیری و کاهش ابتلا و درنتیجه افزایش کیفیت زندگی عزیزان سالمند و افراد مبتلا انجام می شود.

سرانجام در پی تلاش های مستمر دوساله جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر استانی توسط بازنشستگان داوطلب صندوق بازنشستگی، بیش از ده استان موفق به تاسیس انجمن آلزایمر استان خود گردیده اند و تعدادی نیز درحال دریافت مجوز هستند. به همین دلیل دو گردهمایی انجمن های استانی به دعوت انجمن دمانس و آلزایمر ایران در محل انجمن تشکیل گردید.

در جلسه اول به تاریخ 7 دی 97 ، حضار محترم با اهداف و فعالیت های فدراسیون انجمن دمانس و آلزایمر ایران آشنا شده و انجمن های استانی به ارائه تجربیات خود جهت اطلاع و هماهنگی پرداختند و در پایان تفاهم نامه عضویت در فدراسیون را امضا نمودند.

در گردهمایی دوم به تاریخ 20 تا 22 مهر 98 ، یک کارگاه سه روزه فعالیت های تخصصی و کاربردی برای نمایندگان استان ها با موضوع آشنایی با تست های تشخیصی، آشنایی با طرح حساس و پیشگیری و نحوه ی آموزش مراقبین برگزار شد و در پایان ضمن امضای تفاهم نامه با سه استان، به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه تقدیم گردید.(گزارش همراه با عکس)

رسآلت انجمن دمانس و آلزایمرایران، تشکیل گروه های حمایت کننده جهت آموزش و حمایت افراد مبتلا و مراقبین و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی آنان است، امید است که با راه اندازی و فعالیت انجمن های استانی این مهم نیز، تامین گردد.

انجمن های آلزایمر استانی

null

قزوین

null

فارس(شیراز)

null

سیستان و بلوچستان(زاهدان)

null

خراسان جنوبی(بیرجند)

null

بوشهر

null

لرستان

null

کرمانشاه

null

کرمان

null

کردستان(سنندج)

null

قم

null

یزد

null

همدان

null

مرکزی(اراک)