حضور انجمن دمانس و آلزایمر ایران در نشست منطقه ای سازمان جهانی بهداشت

به دعوت وزارت بهداشت قطر و سازمان جهانی بهداشت، انجمن دمانس و آلزایمر ایران در نشست دوحه در قطر شرکت دارد. سازمان جهانی بهداشت وضعیت سند ملی دمانس درکشورهای منطقه را رصد می کند تا کشورهای منطقه تا سال 2025 برنامه های خود را تدوین و حد اقل یک فعالیت را اجرائی نمایند. در این…

ادامه مطلب

سازمان جهانی سلامت طرح جهانی دمانس را تصویب کرد_2017

این طرح فصلی تازه ای در شناخت، مراقبت و درمان می گشاید و دولت ها هم اکنون باید اقدام نمایند. این طرح بر این واقعیت صحه می گذارد که دمانس بخشی از روند پیری نمی باشد. افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند را باید کمک و حمایت کرد و تا آنجا که امکان…

ادامه مطلب
گزارش انجمن جهانی 2021

گزارش جهانی بیماری آلزایمر 2021-1400

4 آبان 1400 بحرانی در راه است و دولت ها در سراسر جهان باید به فکر باشند.   مقدمه: خانم پاولا بربرینو، مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر در مقدمه عنوان کرد: “زمانی که در سال 2018 به یک کنفرانس نوآوری های پزشکی دعوت شده بودم با طرح های نو بسیاری آشنا شدم و زمانی که با…

ادامه مطلب